تحلیل فضایی فقر شهری، شهر تنکابن بین سال های ۸۵ تا ۹۰

[ad_1]

تنکا نیوز: تحلیل ها حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰،طبقه متوسط در طی ۵ سال رشد ۱۷ درصدی داشته است که در این خصوص کاهش درصد طبقه مرفه تأثیر مستقیم در افزایش طبقه متوسط جامعه شهری تنکابن داشته است.

به گزارش تنکا نیوز شهرسازی معمولاً با رشد اقتصادی و توسعه همراه است که پیامدهایی چون نابرابریهای ، اجتماعی، فقر، افزایش فساد و جرم و جنایت، بحرانهای زیست محیطی، نابرابری و اختلاف طبقاتی، عدم تأمین اجتماعی، مرگ و میر زودرس کودکان و مادران، بد مسکنی و بی مسکنی، اسکان غیر رسمی و… را می توان در این قالب متذکر شد. در حال حاضر سهم بخش شهری از تعداد کل فقرا در حال افزایش است، مسلماً برای رسیدن به توسعه  پایدار چاره ای جز فقر زدایی نیست. بدلیل شرایط جغرافیایی شهر تنکابن مانند نزدیکی به متروپل تهران ، کمبود کالای زمین و توریستی بودن شهر، زمین جنبه کالایی داشته و بورس بازی زمین نیز از فاکتورهای ضعف ویژگی های کالبدی فضای شهر نیز است.در تحلیل مکانهای فقیر نشین اولین گام شناسایی و تشخیص صحیح این محدوده‌هاست وگام بعد دلایل مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی است که به فقیر نشینی این محدوده‌ها کمک نموده است.شهر تنکابن به دلیل فاکتور های مطرح شده توسعه فیزیکی ناموزونی داشته و رشد فیزیکی شهر در راستای رشد اقتصادی و اجتماعی شهر نبوده است .شناخت بلوک های فقیر نشین جهت ارائه خدمات مناسب با سطح در آمد خانوارهای قرار گرفته بسیار حائز اهمیت می باشد.در این رابطه معرفی شاخص های متداول در محاسبه فقر شهری که شامل شاخص های مسکن، اقتصادی، فرهنگی و .. می باشد حائز اهمیت است که بتوان با توجه به آمارهای استخراجی توسط پرسشنامه و آمارهای طرح تفضیلی شهر تنکابن اقدام به طبقه بندی بلوک های آماری با توجه به شاخص های فقر  کرد. با مطالعه تطبیقی انجام شده بین بلوک های شهری تنکابن از لحاظ سازمان فضایی فقر و داده های استخراج شده از تلفیق عامل ها در دو دوره ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ، تحلیل ها حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰،طبقه متوسط در طی ۵ سال رشد ۱۷ درصدی داشته است که در این خصوص کاهش درصد طبقه مرفه تأثیر مستقیم در افزایش طبقه متوسط جامعه شهری تنکابن داشته است و رشد درصدی طبقه فقیر در منطقه و کاهش طبقه مرفه و افزایش طبقه متوسط حاکی از سیاست های نادرست اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در منطقه می باشد، بیشترکانون های فقیر نشین شهر تنکابن در محدوده های پر ازدحام و متراکم شهر متمرکز شده است. پس شناسایی مناطق مختلف شهری ،از طریق تحلیل های فضایی،که توسط اینجانب در شهر انجام پذیرفت میتواند درارائه خدمات به محلات مختلف شهری  مد نظر قرار گیرد.

دکتر حسن تقی پور تکامجانی
مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی و معماری

استفاده از این خبر فقط با ذکر منبع «تنکا نیوز» مجاز است.

کانال خبری تنکانیوز در  تلگرام

کد نویسنده: 24-391-07

[ad_2]

لینک منبع

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *